Meny 20.06.2024 17:24   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Turism & Fritid | Replotbron |

Replotbron - Finlands längsta bro

Foto: Tom Mattsen

Replotbron är en snedkabelbro, som är 1045 m lång och därmed Finlands längsta bro. Bron invigdes år 1997 och förbinder Replot-Björkö med fastlandet. Replotbron byggdes för att ersätta den livligt trafikerade färgförbindelsen.
Sammanlagt 13 massiva betongstöd, två landfästen, nio mellanstöd och två pyloner bär upp Replotbron. Mest uppseendeväckande är de två 82,5 m höga pylonerna.


Brons mittsektion bärs upp av grova stålbalkar som är fästa i toppen på de två pylonerna. De längsta kablarna är 127 m och totalt håller 64 kablar upp bron. Själva farbanan är tolv meter bred, varav 8,25 m är avsedd för biltrafik och 3,75 m för cykel- och gångbanan. Den fria seglingshöjden under mittspannet är 26 m.


(Källa: Replot skärgårds hembygdsförening: Replotbron Raippaluodon silta)