Meny 01.12.2023 11:04   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Replot skärgårds hembygdsförening | Granösunds fiskeläge |

Granösunds fiskeläge

Ett skärgårdsmuseum

 Bulleråsvägen 320, 65930 Södra VallgrundFör aktuell information, öppethållning och kontakt se: www.granosund.hembygd.fi


Granösunds fiskeläge ger en bild av livet i Replot skärgård under en tid då större delen av befolkningen fortfarande livnärde sig på de traditionella näringarna fiske, säljakt, jordbruk och hantverk.

I säljaktshuset kan du bekanta dig med den utrustning som säljägarna behövde under den flera veckor långa fångstresan ute bland Bottenvikens isar. I båthuset hittar du båtar och fiskredskap som strömmingsfiskaren använde i sitt arbete långt ute på öppna havet. I fiskarbastun kan du se hur fiskarna bodde under sin vistelse vid fiskeläget och i salthuset får du veta hur fångsten togs om hand när skötarna bärgats.

På området finns dessutom en sytningsstuga från 1800-talet, ett uthus med matbod och vedlider, en snickarbod, ett fähus, en strandbod, ett loft och en utställningshall. Alla gamla byggnader är flyttade till området från olika ställen i skärgården och de är alla inredda så autentiskt som möjligt med föremål som ursprungligen stått i liknande miljöer.

Grupper på cirka tolv personer kan på beställning själva få halstra strömming i fiskarbastun, eller prova på repslagning med enkla redskap. Hantverksdemonstrationer för större grupper kan också ordnas

Tillbaka