Meny 26.02.2024 03:51   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Byar | Björköby |


Historia  

Service   

Björköby kyrka

ValsörarnaSvedjehamn

Björköby - årets by 2000

I Björköby förenas naturen på ett unikt sätt med den traditionella skärgårdsbebyggelsen. Björkö har en landareal på ca 72 km2 och till Björkö hör ca 350 holmar. Havet har i alla tider påverkat livet i byn och fiske och säljakt var en lång tid de viktigaste näringarna.

I Björköby har den gamla byastrukturen bevarats och bosättningen är koncentrerad. Byvägen sträcker sig genom byn och de rödmyllade husen bildar tillsammans med åkrarna en enhetlig byamiljö. Vägarna följer i stort sett ännu idag de vägar som fanns i byn på 1700-talet. Man har dessutom behållit ordet "ted" i flera vägnamn, vilket är en gammal benämning på väg, t.ex. Uppbyggted och Läsarted.

I byns centrum finns bl.a. två livsmedelsaffärer, postombud, bank, apoteksfilial, kyrka och församlingshem. En del turistsatsningar har även gjorts i byn, t.ex. Torpet och Björkö camping. Vandringsleden Björkö-Panike är en av de första turistsatsningarna som

Postrodden år 2004
gjordes. Salteriet i Svedjehamnen är en samlingspunkt på sommaren. Salteriet byggdes år 1920 och användes för inläggning av fisk fram till 1980-talet. Salteriet har med hjälp av ett stort antal talkotimmar rustats upp och inrymmer idag ett sommarcafé och ett båtmuseum. Sommarens stora evenemang är Postrodden, som arrangeras varje sommar för att hedra minnet av de Björköbor och Holmöbor som under flera århundraden transporterade resande och post över Kvarken. Postrodden arrangeras första helgen efter Midsommar om vädret tillåter.

Utmärkande för björköborna är samhörigheten. Att hålla ihop har alltid varit ett måste, eftersom mycket av arbetet i byn har gjorts tillsammans, t.ex. samlades fåren ihop av byborna på hösten och togs hem från holmarna.


Bodbacken

Landhöjningens inverkan på sjöfartens syns på båthamnarnas utveckling. Hamnarna har flyttats enligt strandlinjen. Ännu på 1930-talet var hamnen i Bodback i användning. Idag håller även Svedjehamnen på att bli för grund för större båtar, trots muddring av hamnen och farlederna. År 1994 byggdes en ny hamn för större fiskebåtar i Vikarskat. På Bodbacken finns en minnessten, som påminner om bybornas arbete då det gäller transporteerna över Kvarken.

Efter första världskriget började folk intressera sig för att bygga villor i Björkö och i Björkö skärgård. Idag finns ca 250 sommarstugor och fritidshus på Björkö och dess holmar.


Föreningar:
Byarådet

Skifteslaget

Fiskargillet

 


Källor:
I Förbund med havet - Björkö - en värld i Kvarken, 1996
Bonn Christine, Björköby landskapsvårdsplan - En planeringsmodell för vård av landskapsområden, 1998