Meny 26.02.2024 02:37   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Byar | Norra Vallgrund |


Historia  Service  Dialekten


Norra Vallgrund hamn

Norra Vallgrund

Norra Vallgrund  är beläget ca 30 km från Vasa centrum. I byn  bor ca 350 personer, jämt fördelat mellan män och kvinnor och med en medelålder på drygt 40 år. Förutom Norra Vallgrund, finns även Södra Vallgrund och för utomstående kan det vara svårt att märka var gränsen går mellan de två byarna.

Från att ha varit en typisk fiske- och jordbruksbygd, kan man nu säga att mångsyssleriet dominerar genom att många olika yrken finns representerade. Goda förbindelser med kommunens centrum och Vasa stad gör att många bybor ges möjlighet att arbeta på fastlandet och samtidigt bo kvar i den trygga och trivsamma miljö som byn erbjuder.


Norra Vallgrund skola

Byns centrum är idag ca 10 m över havet och kännetecknas av stora flyttblock och bergsformationer. I byns centrum finns Norra Vallgrund skola med drygt 30 elever och Vallgrund daghem. Till daghemmet kommer barn från båda Vallgrundbyarna. Vid Björklunds hemslöjd kan besökaren köpa egenhändigt stickade tröjor, tovade produkter och handarbetsmaterial i den röda hemslöjdsstugan.

Vid Norra Vallgrund hamn, som finns två kilometer från byns centrum, finns rikligt med traditionella strandbodar eller så kallade båthus i en fin rad längs strandlinjen. Vid hamnen finns också simstranden där Folkhälsan årligen ordnar simkurser för barn. Det finns två båthamnar för småbåtar och en kommunal båtbrygga för större fiskebåtar. Norra Vallgrund Skifteslag hyr ut båtplatser vid småbåtshamnarna. Byns kommunala byggnadsområde finns också längs Hamnvägen på en högt belägen plats som kallas "Antisback".


Norra Vallgrund uf

Norra Vallgrund ungdomsförening äger den stora, gula ungdomslokalen. Föreningshuset kan hyras för olika evenemang och festligheter och ungdomsföreningen ordnar själv olika bysammankomser som t.ex. soppdag på fastlagssöndagen och dans på valborgsmässoafton.

Företagsverksamheten är livlig i Norra Vallgrund. Det finns allt från enmansföretag till företag som sysselsätter uppemot tio personer under högsäsong. Kommunen är genom skola och daghemsverksamhet den största arbetsgivaren i byn följt av Snickars Fisk, som säljer fisk i parti och minut. Bland småföretagen finns byggnadsentreprenörer, fiskodling, kylservice, rörmokare, frisör, pälsfarmer, lantbruk och fiskare.

Fritidssysselsättningen varierar enligt intresse. För den sportintresserade finns en sportplan, elbelyst skidspår, rink och pulkbacke. Korsholms vuxeninstitut ordnar kurser i bl.a. motionsgymnastik. Att vinterbada har under senare år ökat i popularitet. För musikintresserade erbjuder Skärgårdens Musikskola undervisning i olika instrument i Norra Vallgrund skola. Intresset för musik är stort i byn och det finns två orkestrar som underhåller vid de festligheter som ordnas i ungdomslokalen. Norra Vallgrund Jaktklubb är en gemensam förening för Norra Vallgrund och Brändövik-Söderudden-området, vilken värnar om jägarnas intressen och bl.a. ordnar älgjakt. Fiskargillet befrämjar fisket bl.a. genom att plantera ut fiskyngel och i samband med fiskarnas lektider bestämma om fredning av fiskevatten under bestämda tider.

Köranvisning
Kör väg 724 mot Alskat och över Replotbron. Sväng vänster i Replot kyrkby och fortsätt längs väg 7242. Efter ca 7 km kommer du fram till Norra Vallgrund, en typisk finländsk skärgårdsby.

"När höststormen viner som hårdast eller när snön yr runt husknuten på vintern och det är svårt att ta sig fram längs snöiga vägar, vet vi som bor i skärgården minsann om att vi lever i den yttersta skärgården, men närheten till naturen, vårfåglarnas ankomst och vår fina skärgårdssommar överväger det mesta."

Välkommen till Norra Vallgrund!


Text : Christel Holmlund-Norrén