Meny 14.08.2022 19:22   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björköby fiskargille | Verksamhet |

Verksamhet


Björköby fiskargille 

Föreningens ärenden avgörs på årsstämman. På denna utses en styrelse för ett år i taget. Styrelsen antar medlemmar och sköter löpande ärenden samt förbereder ärenden som tas upp på årsstämman.

Föreningen ser till att dess medlemmar kan idka fiske samt sköter om fiskevattnena. Föreningen innehar fiskerätt på byavatten, som tillhör Björkö. Dessa har utarrenderats till föreningen av Björkö fiskelag. För att bli medlem bör man i fem års tid ha haft behov av och intresse av att fiska i Björkö och för detta ändamål ha löst ut ett årskort. Årskortet berättigar till samma fiskerättigheter som om man vore gillesmedlem. Gillet liksom årskortet finns till för på Björkö bosatta personer. Genom anhållan kan man sedan beviljas medlemskap i gillet. Gillet säljer även i sin egen regi fiskekort för fritidsfiskare.

Vid sidan av ärenden som ansluter sig till själva föreningsverksamheten har gillet som uppgift att förbättra betingelserna för yrkesfiske och idka fiskevård. Detta är i dagens läge gillets viktigaste uppgift. Det är fråga om utplantering av fisk, fredande och upprätthållande av lekplatser, upprätthållande av kontakter till fiskerimyndigheter, ställningstaganden i fiskeripolitiska ärenden osv.

Som exempel på gillets verksamhetsformer kan nämnas att år 2003 planterades det ut 441700 lakyngel och 4232 vandringssikyngel av Ii-joki stam på byavattnena i Björkö.