Meny 20.06.2024 18:35   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Byar | Södra Vallgrund |


Historia Service Dialekten                    


Sommarösund

Södra Vallgrund

Södra Vallgrund ligger på Replot-Vallgrund-landets sydligaste del. I byn bor ca 350 personer jämt fördelat mellan män och kvinnor. Medelålder ligger på drygt 40 år.

Från att ha varit en typisk fiske- och jordbruksbygd, kan man nu säga att mångsyssleriet dominerar genom att många olika yrken finns representerade. Goda förbindelser med kommunens centrum och Vasa stad gör att många bybor har möjlighet att arbeta på fastlandet och samtidigt bo kvar i denna trygga och trivsamma miljö som byn erbjuder.

I byns centrum finns butik, skola och Sommaröhallen. Södra Vallgrund Handelslag, som ägs av byborna, är en välsorterad och modernt utrustad livsmedelsbutik. I butiken, säljs även järn- och byggvaror.Södra Vallgrund lågstadieskola har ca 30 elever fördelade på sex årskurser. Daghem och förskola finns i grannbyn Norra Vallgrund.


Sommaröhallen


Sommaröhallen invigdes år 1992 och har blivit byns stora "turistfälla". I Sommaröhallen säljs småföretagarnas och hantverkarnas produkter genom Byarådets försorg. Tack vare en god planering, olika bidrag och tusentals talkotimmar finns numera en välfungerande och trivsam försäljningshall. I en tillbyggnad som gett större och mera ändamålsenliga utrymmen, finns även ett brandsäkert byarkiv. I byarkivet samlas föreningars, företags och även privatpersoners viktiga dokument med tanke på framtida forskargenerationer.

Sjöbevaknings- och lotsstationen, som finns placerad här, utgör både en viktig arbetsplats och trygghet för skärgårdsborna. Det finns flera småföretag i byn t.ex. frisör, grävmaskins- och transportentreprenörer, växthusodlare, snickeriverksamhet, tillverkning av örtsalvor och hudvårdsprodukter samt tillverkning av plastprodukter.
Sommarösund, en 2 km lång grund vik, var ännu på 1400-talet ett sund och användes som en skyddad genomfartsled för sjöfararna. Numera är viken grund och på många ställen ofarbar med motorbåt. Sommarösund har beviljats bidrag för uppmuddring och iståndsättning av stränderna.

Platser som idag är mera än tio meter över havet, har tidigt befolkats av utflyttare. De fisk- och sälrika vattnen antas ha lockat hit människor redan på 900-talet.

Foto: Tina Stenbäck
Södra Vallgrund hamn

Fungerande grundservice, trivsam skärgårdsmiljö och ett välfungerande Byaråd som bevakar bybornas intressen, gör att invånarna i Södra Vallgrund ser framtiden an med tillförsikt.

Köranvisningar från fastlandet

Man kör på väg 724 mot Alskat och över Replotbron. I Replot kyrkby svänger man till vänster och fortsätter på väg 7242 ca 10 km.
(Text: Börje Andersson)

Föreningar: 
Byarådet Uf Havsbandet
Jaktföreningen