Meny 23.07.2024 18:20   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska |

Välkommen till Korsholms skärgård!

Korsholm på Finlands västkust har en mycket vidsträckt skärgård, som består av hundratals större och mindre öar. De två största öarna, Replot och Björkö har en fast befolkning på över 2000 personer. På dessa två öar hittar man skärgårdsamhällena Björköby, Replot kyrkby, Norra Vallgrund, Södra Vallgrund och Söderuddens skärgård. Norr om fastlandet finns öarna Köklot och Värlax, vilka även har en fast befolkning.Ytterst i Kvarken finns Valsörarna, vars natur och rika fågelliv har fredats.

Närheten till havet har satt sin prägel på skärgårdsborna. I skärgården var båtar var de naturliga transportmedlen långt före bilar och man har traditionellt livnärt sig på fiske och säljakt. Jordbruket blev en allt viktigare näring först i slutet på 1800-talet.Landhöjningen är ett unikt fenomen, som har format och fortfarande formar strandlinjerna i skärgården. Replot-Björkö fick fast vägförbindelse med fastlandet år 1997 när Replotbron blev färdig. Öarna Köklot och Värlax fick vägförbindelse med fastlandet under 1970-talet.

En vacker natur, traditionella skärgårdsbyar, trevliga människor och fina fiskevatten är lite av det du bjuds på i Korsholms skärgård. Skärgården har även en rik historia och många underhållande historier lever fortfarnade kvar i folkminnet.

Replotbron - Finlands längsta bro

 


Söderbybladet
Nya nummer av Söderbybladet finns på Södra Vallgrund byaråds sidor.

Nu är Söderbybladet också tillgängligt i PDF format.