Meny 26.09.2018 13:46   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Replot skärgårds hembygdsförening | Kontaktuppgifter |

Kontaktuppgifter

Föreningens styrelse 2013

Ordförande

Maj-Len Vestergård


06 3527 589, 0500 364795

Vice ordförande Kaj-Erik Pått
Kassör Gunvor Friberg
Sekreterare Ulrika Vestergård-Denward
Övriga styrelsemedlemmar Sari Järvinen
Anders Friberg  
Gustav Rönn  
Rolf Sund  
Monika Nissander
Ann-Karolin Södergård  
E-mail: replot.hembygdsforening(a)korsholmsskargard.fi

Tillbaka