Meny 17.06.2019 14:43   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Södra Vallgrund jaktförening | Jakt och viltvård |

Tillbaka hem

Jakt och viltvård

Administration

Fotogalleri

AktuelltI föreningen idkas jakt på sjö- och skogsfåglar, hare, små rovdjur, rådjur.

Licensbelagd jakt:
Älg, vitsvanshjort, lodjur, säl.

Älgjakten

Föreningens slakthus

Älgjakten är den största jakthändelsen på året.  Älgjakten startar sista helgen i september och fortsätter sedan nästan varje helg tills älgarna är skjutna. Jakten bedrivs vanligast med hund men någon gång med drev. I jaktlaget finns flera älghundar, som turvis får arbeta i skogen.


Vitsvanshjort

Vitsvanshjort

Jakten på vitsvanshjort startade för många år sedan, när stammen på hjortarna ökade. Jakten bedrivs genom passjakt och hundjakt. Jakten ordnadnas mestadels som  passjakt, eftersom vi  konstaterade att områdena som hjortarna vistades i, var svåra att jaga med hund. 


Rådjur 
Problemet med rådjuren när de blir för många är att de väldigt gärna besöker trädgårdarna.Rådjursjakten bedrivs som sällskapsjakt, med hund och passjakt.

En stor hjälp är att flera jägare besöker regelbundet Åland och jagar rådjur där.Läs mera om rådjursjakt www.riista.fi (Jakt och viltvård -- Rådjur)
Jaktledare för vitsvanshjortsjakten och ansvarsperson för rådjursjakten: Christian Höckert


Lodjur


Lodjur
sjakt har annordnats några gånger här i skärgården. Inget lodjur har dock fallit ännu. Flera lodjur finns här och rör sej över nästan hela skärgården, men p.g.a. de få licenserna har vi inte möjlighet att annordna jakt här varje år.


Säljakt

Säljakt har gamla traditioner här i skärgården. Förr i tiden for säljaktlag ut i sina fälbåtar och kunde vara ute i månader på isen. Intresset för säljakt har vaknat igen och det är flera av föreningens jägare som tagit sej ut på vårisarna för att få en glimt av sälarna.


Hare

Jakt på hare har alltid varit populärt i föreningen. Om man ser på statistiken från gångna år så förstår man att intresset varit stort, 1994 fälldes 66 harar. År 2010  fälldes 28 skogsharar.
En orsak till att intresset har minskat kan vara att vi har börjat intressera oss för olika hundraser. Förr var det vanligt att man endera hade stövare eller spets, men när vi nu har ett stort antal olika jakthundsraser i byn prövas också nya jaktformer.
Men alltid då och då far en grupp jägare ut på harjakt. En utomordentig rolig sällskapsjakt.


Fågeljakt


Fåg
eljakt, traditionellt populär är andjakten men eftersom andfågelstammen minskat är det numera umgänge och att sitta ute en varm augustikväll som gäller när vi är ute på andjakt. Knipjakt sent på hösten håller sin popularitet.
När det gäller skogsfåglarna har vi en växande stam av orre, det finns även tjäder men i mycket små mängder.


Små Rovdjur


Jakten på smårovdjur
har länge varit på tapten i föreningen. Stammen av mårdhund, räv och mink ökar, fastän en aktiv jakt bedrivits. Fångst med hjälp av fällor och genom jakt har bedrivits. För att sporra jägarna ordnar föreningen varje år en 'viltvårdstävling'. Jägarna samlar poäng för fångat byte.
Mård 20 poäng
Mårdhund, räv, mink 10 poäng
Kråkfåglar och Trutar 2 poäng
Till vinnaren tillfaller ett vandringspris och till alla som har samlat in över 15 poäng tilldelas en pokal.

År 2003 vanns tävlingen av:
1. Christian Lund 421 poäng
2. Olof Snygg 180 poäng
3. Erik Wahlbeck 115 poäng

År 2004 vanns tävlingen av:
1. Christian Lund 274 poäng
2. Ole Rönn 196 poäng
3. Olof Snygg 170 poäng

År 2005 vanns tävlingen av:
1. Christian Lund    440 poäng (Fick detta år vandringspokalen)
2. Olof Snygg           140 poäng
3. Erik Wahlbeck    116 poäng

År 2006 vanns tävlingen av:

1. Christian Lund 286 poäng
2. Olof Snygg        184 poäng
3. Mikale Ehn       130 poäng

År 2007 vanns tävlingen av:

Christain Lund   486 poäng
Olof Snygg           150 poäng
Ole Rönn               120 poäng

År 2008 vanns tävlingen av:

Christian Lund    290 poäng
Ström Lars           118 poäng
Snygg Olof           110 poäng

År 2010 vanns tävlingen av:

Christian Lund
Christian Höckert
Erik Wahlbeck

Listan uppdateras ifall/när undertecknad får information om resultaten 
Viltvårdstävlingens regler